Laboratórne riešenie

riešenie vedeckého laboratória

Riešenie vedeckého laboratória

Riešenie vedeckého laboratória Vedecké laboratórium je komplexný systémový projekt. Či už ide o novostavbu, rozšírenie alebo rekonštrukciu, laboratórium nie je také jednoduché ako nákup laboratórneho nábytku. Taktiež je potrebné komplexne zvážiť celkové plánovanie, rozumné dispozičné a grafické riešenie laboratória, ako aj vodovod, el. , vetranie, vzduch…

Riešenie vedeckého laboratória Čítajte viac »

farmaceutický laboratórny roztok

Farmaceutický laboratórny roztok

Riešenie farmaceutického laboratória Riešenie farmaceutického laboratória zahŕňa najmä kancelárske priestory, sklad, oblasť základného chemického laboratória, oblasť syntézneho laboratória, oblasť biologického laboratória, čistú miestnosť (laboratórium vírusovej vakcíny, oblasť eukaryotickej fermentačnej kultúry, oblasť čistenia, oblasť experimentu na prípravu a uvoľňovanie, zavlažovanie prípravy oblasť) Pozostáva z funkčných oblastí, ako je vybavenie, inštalácia a rolovací kryt čistý…

Farmaceutický laboratórny roztok Čítajte viac »

Univerzitné laboratórne riešenie

Univerzitné laboratórne riešenie

Univerzitné laboratórne riešenie Univerzitné laboratórne riešenie by malo vytvoriť bezpečné, pohodlné a skrášlené laboratórne pracovné prostredie. Kancelársky priestor je oddelený od priestoru laboratória, to znamená, že sa vytvára nekontrolovaný priestor a kontrolovaný priestor. Funkčné oblasti fyzikálneho a chemického laboratória zahŕňajú najmä: priestor na predspracovanie vzoriek, miestnosť na chemickú analýzu, prístrojovú analýzu…

Univerzitné laboratórne riešenie Čítajte viac »

Nemocničné laboratórne riešenie

Nemocničné laboratórne riešenie

Hospital Lab Solution Nemocničné laboratóriá sú pomerne náročné laboratóriá. Je to jedno z najdôležitejších oddelení v riešení nemocničných laboratórií. Mal by byť vybavený laboratóriami, ako je biochémia, imunológia, mikrobiológia, ambulantné laboratóriá, klinická krv, telesné tekutiny, PCR atď., aby bolo možné vykonávať rutinné testovanie klinických vzoriek a klinické overenie liečiv v centrálnom laboratóriu.

Nemocničné laboratórne riešenie Čítajte viac »

Food Lab Solution

Food Lab Solution

Food Lab Solution Potravinové laboratórium je laboratórium, v ktorom sa testujú potraviny, potravinárske prídavné látky a produkty súvisiace s potravinami. Podľa konštrukčných a konštrukčných požiadaviek laboratórnych budov možno laboratóriá na testovanie potravín rozdeliť na všeobecné laboratóriá a špeciálne laboratóriá Dispozičné riešenie laboratória na testovanie potravín Laboratórium by sa malo rozumne rozdeliť na relatívne samostatné oblasti…

Food Lab Solution Čítajte viac »

Riešenie zdravotníckych laboratórií

Riešenie zdravotníckych laboratórií

Riešenie zdravotníckych laboratórií V zásade by mali zdravotnícke laboratóriá zriadiť miestnosť na suroviny, výrobňu, sklad polotovarov, plniacu miestnosť, baliareň, čistenie kontajnerov, dezinfekciu, sušenie, sklad, sklad, inšpekčnú miestnosť, šatňu, nárazník zóna, kancelária atď. Krížová kontaminácia. Zdravotnícke laboratórium podľa skutočných potrieb výroby zahŕňa najmä štyri časti: kanceláriu, …

Riešenie zdravotníckych laboratórií Čítajte viac »

Prejdite na začiatok
Naskenujte kód