Digestor

Laboratórny digestor je typ ventilačného systému, ktorý slúži predovšetkým na ochranu personálu pred toxickými výparmi, výparmi a prachom. Jeho sekundárnou funkciou je pôsobiť ako fyzická bariéra a ochrana pred únikom chemikálií, nekontrolovateľnými reakciami a požiarmi. Digestory patria medzi najdôležitejšie zariadenia každého laboratória, pretože poskytujú ochranu personálu laboratória, ktorý pracuje s chemikáliami.

Pošlite svoj dopyt sem

Prejdite na začiatok
Naskenujte kód