Univerzitné laboratórne riešenie

Riešenie univerzitného laboratória by malo vytvoriť bezpečné, pohodlné a skrášlené laboratórne pracovné prostredie. Kancelársky priestor je oddelený od priestoru laboratória, to znamená, že sa vytvára nekontrolovaný priestor a kontrolovaný priestor. Medzi funkčné oblasti fyzikálneho a chemického laboratória patria najmä: priestor na predspracovanie vzoriek, miestnosť na chemickú analýzu, priestor na analýzu prístrojov a miestnosť na reagencie,

Základný dizajn univerzitného laboratória


A. Oddelená kancelárska a experimentálna oblasť;
B. Miestnosť na spracovanie vzoriek je oddelená od miestnosti na analýzu prístrojov;
C. Oddelené miestnosti pre rôzne typy prístrojových miestností, ktoré sa môžu navzájom rušiť;
D. Rôzne typy miestností na spracovanie vzoriek by mali byť oddelené;
E. Organický priestor sa oddelí od priestoru pre anorganické činidlá;
F. Samostatný horľavý plyn a nehorľavý plyn;
G. Oddeľte elektrickú energiu používanú prístrojom od inej elektrickej energie;
H. Prístroje rovnakého typu, ktoré nespôsobujú rušenie, môžu byť navrhnuté v tej istej miestnosti;
I. Nástroje, ktoré potrebujú dodávku plynu, by sa mali čo najviac zhromaždiť;

Produkty univerzitných laboratórií

Odoslať dopyt na univerzitné laboratórne projekty

Prejdite na začiatok
Naskenujte kód